APA-guide för Ersta Sköndal Bräcke högskola

6769

Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige

Barnkonventionen utgör en universell norm för barnets rätt i … Här följer två exempel på hur man refererar till FN:s stadga. Exempel 1: Skriv namnet på författaren eller den organisation som är upphov till dokumentet, följt av ett kommatecken. I det här fallet skulle det vara United Nations. Skriv dokumentets titel med kursiv stil, följt av ett kommatecken. Referensguide för APA 7. Kommunikationsfel. Var god försök igen.

  1. Undersköterskeutbildning skellefteå
  2. Polarisering (elektromagnetism)

Guide till referenshantering enligt APA-systemet: Svenska tolkning av Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) Om  av AC Cederborg · 2001 · Citerat av 50 — Förenta Nationernas barnkonvention har fått en genomgripande betydelse för lagstiftarnas politiska ambitioner inom svensk socialvård. Referera så här. av E Johansson · 2006 · Citerat av 177 — Barnkonventionen (United Nations High Commissioner for Human Rights, Karin arbetar med kontraster och absurditeter, till exempel apan som äter banan, föreställa lejon, vilket kan referera till en låtsasvärld, eller då de uppmanar. Barnkonventionen : en kommentar - Maria Grahn-Farley Barnkonventionen - UNICEF Att Skriva Referenser Enligt APA-Stilen Socialt Arbete 20120827.

APA är en författare-årtal-stil.

Guider till olika referensstilar - Referera mera - om akademisk

Var god försök igen. Försök igen. Välj källa. Välj alternativ.

Referera barnkonventionen apa

Barnkonventionen som svensk lag - MFoF

Referera barnkonventionen apa

Exempel 1: Skriv namnet på författaren eller den organisation som är upphov till dokumentet, följt av ett kommatecken. I det här fallet skulle det vara United Nations. Skriv dokumentets titel med kursiv stil, följt av ett kommatecken. I november 2019 publicerades en vägledning som kan användas vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen.

Referera barnkonventionen apa

Referera så här. av E Johansson · 2006 · Citerat av 177 — Barnkonventionen (United Nations High Commissioner for Human Rights, Karin arbetar med kontraster och absurditeter, till exempel apan som äter banan, föreställa lejon, vilket kan referera till en låtsasvärld, eller då de uppmanar.
Personal arbete och organisation antagningsstatistik

Att referera i enlighet med APA-systemet i löpande text innebär att ange författare följt av årtal. Referenser som anges i löpande texten måste återfinnas i referenslistan och referenser i referenslistan måste också återfinnas i löpande texten. Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (6 uppl.) samt APA Style Blog http://blog.apastyle.org/ Det är även viktigt att det framkommer om du har läst en originaltext eller om du har läst utdrag, resonemang eller tolkningar av texten. I arbetet med att skriva vetenskapliga uppsatser ingår att på ett vedertaget och konsekvent sätt referera till de texter och andra källor som du har använt dig av. Hej! Läroplanen från 2011 reviderades i juli i år. Kort fråga: Är nedanstående referens skriven i enlighet med APA? (Obs att rubriken ska vara kursiverad.

Child 1989, härefter Ascher, Henry & Torgny Gustavsson (2006) “Ingen förgiftning av apa-. Stockholm: Inera AB; 2018. Brandin Berndtsson M, Juhlén K. Handbok om Barnkonventionen. Stockholm: 2008. Cabana, M. D, Jee, S. H.  tryck i FNs konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Restaurangskolan göteborg

För kompletterande uppgifter om referenshantering och akademiskt skrivande hänvisas till Publication Manual of the American Psychological Association (2010 eller 2020) eller Pocket Guide to APA Style (2017). Observera I APA:s system för referenshantering anges författare eller motsvarande upphovsuppgift, tillsammans med utgivningsår inom parentes, i anslutning till källhänvisningar i löpande text. Titel anges normalt inte. Om upphovsuppgift saknas i källan kan dock i stället titel anges i … Barnkonventionen (1989) Barnkonventionen : FN:s konvention om barnets rättigheter UNICEF Sverige (utgivare) Alternativt namn: United Nations Children's Fund Sverige Alternativt namn: FN:s barnfond Se … Att referera i den löpande texten. När du skriver uppsats måste det tydligt framgå vad som är dina egna tankar och slutsatser och vad som bygger på andras texter.

För kompletterande uppgifter om referenshantering och akademiskt skrivande hänvisas till Publication Manual of the American Psychological Association (2010 eller 2020) eller Pocket Guide to APA Style (2017). Observera I APA:s system för referenshantering anges författare eller motsvarande upphovsuppgift, tillsammans med utgivningsår inom parentes, i anslutning till källhänvisningar i löpande text. Titel anges normalt inte. Om upphovsuppgift saknas i källan kan dock i stället titel anges i … Barnkonventionen (1989) Barnkonventionen : FN:s konvention om barnets rättigheter UNICEF Sverige (utgivare) Alternativt namn: United Nations Children's Fund Sverige Alternativt namn: FN:s barnfond Se … Att referera i den löpande texten. När du skriver uppsats måste det tydligt framgå vad som är dina egna tankar och slutsatser och vad som bygger på andras texter. När du hänvisar i den löpande texten är det viktigt att hänvisningen i parentesen i texten överensstämmer med hur referensen ser ut i referenslistan. Nedanstående är förslag på hur referenser och citeringar i text kan se ut för några av EU-lagstiftningens vanligaste typer av dokument när man använder APA-stilen.
Betalda utbildningar uppsala


Barnkonventionen som svensk lag - Regeringen

Välj alternativ. Börja om Vill du referera till flera olika författare i samma parentes skiljer du dem åt genom semikolon (Andersson, 2005; Jonsson, 2001). Är författaren med i den löpande texten räcker det med att ha året i parentesen t.ex. Andersson (2005) menar att… Om författare med samma efternamn skrivit var sin publikation som är utgiven 4 Helleberg, Lisbet (utgivningsår saknas), Barnkonventionen Rättigheter för världens barn och ungdomar, s.


Sweden linkoping weather

Barnkonventionen - UNICEF Sverige

Barnkonventionen: FN:s konvention om barns rättigheter (2009).