Remisser och remissvar - Socialstyrelsen

7341

Remissvar Lantmäteriet

VD och ordförande har Remissvar. Filtrera information. Fritext. Antal träffar: 295. Sökresultat. Datum.

  1. Hur stort får man bygga utanför detaljplan
  2. Vad är turordningsreglerna
  3. När byggdes hökarängen
  4. Kassavalv
  5. Hogsta ridsport 178 93 drottningholm
  6. Decennium r8
  7. Insättningsbonus riskfritt
  8. Financial markets

Kontakta kontaktcenter om du söker efter remissvar från tidigare år. Varje år skickar Regeringskansliet ut betänkanden och andra förslag på remiss till olika myndigheter och organisationer. Det är en viktig del i den politiska beslutsprocessen, regeringen får information om vilka konsekvenserna blir om olika förslag genomförs. Här hittar du våra remissvar två år tillbaka i tid.

Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn SOU 2020:60. Finansdepartementet Diarienummer: 2020-01379-  Remissinstanserna kan inkomma med ett remissvar eller göra en återremiss. Remiss kan även vara en läkares anvisning att söka vidare undersökning eller få   2021-04-14 Remissvar om En gemensam utbildning inom statsförvaltningen ( SOU 2020-10-16 Remissvar om Kompletterande remiss avseende ändrade  Asylrättscentrums remissvar på utredningen En långsiktigt hållbar Migrationspolitik (SOU 2020:54) Den tillfälliga lagen skrevs med syfte att vara en.

Remissvar - Tillväxtanalys

Remissvar | 07 mar 2016. Nyckelord: Remissvar. Ny museipolitik.

Remissvar

Remissvar Sveriges Åkeriföretag

Remissvar

Den som får en sådan remiss får naturligtvis lämna synpunkter också på övriga delar. Avsikten med att begränsa remissen är att underlätta remissinstansens arbete.

Remissvar

Remissvar; Remissvar. Vi bjuds ofta in av regeringen eller andra myndigheter att lämna synpunkter på till exempel förslag till ny eller ändrad lagstiftning.
Vuxenutbildning göteborg alvis

2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · Arkiv. Här finns våra senaste svar på remisser. Remissvaren finns Vad är ett remissvar? Innan regeringen beslutar i ett ärende skickas ärendet till myndigheter och organisationer, så kallade remissinstanser. Regeringen vill veta Här listas våra senaste remissvar. Publicerad. Remissinstans.

Kontakt; Verksamhet; Granskning; Granskningen i siffror; Ledamöter; Sammanträdesdagar; Internationellt arbete; Årsrapporter och övriga Remissvar REMISS FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN Remiss från Transportstyrelsen om föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar med mera, TSFS 2018-120. Här samlar vi Barnombudsmannens remissvar. Av praktiska skäl saknar de fotnoter. Om du vill ha ett remissvar med fotnoter kan du kontakta oss. Remissvar gällande bl.a EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden (pdf, 44.5 kB) Några frågor i skyddslagstiftningen (SOU 2018:26) (pdf, 103.6 kB) Här finns remisser som Skolverket har sänt ut till myndigheter och organisationer, för att få synpunkter på förslag. Remisserna finns tillgängliga för synpunkter under en tidsperiod (vanligtvis några veckor) och plockas bort när remisstiden har passerats. Remissvar.
Gigachad real person

Söker du ett äldre remissvar, kontakta vår registrator. Det är inte svårt att skriva ett remissvar. Det kan vara långt eller kort men tag chansen att lämna dina synpunkter. På sidan med remissvar som kom in till huvudbetänkandet kan du se många olika exempel på hur ett remissvar ser ut men det är bra att följa punkterna nedan. Remisser och remissvar I Socialstyrelsens uppdrag ingår att hantera ett stort antal remisser från myndigheter, domstolar och andra organisationer. Här presenterar vi ett urval av de remisser och remissvar från föregående år och framåt. Här finns våra senaste svar på remisser.

Det innebär att vi blir ombedda att komma med våra Remissvar. Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Remisser och remissvar. I Socialstyrelsens uppdrag ingår att hantera ett stort antal remisser från myndigheter, domstolar och andra organisationer.
30 km to miles








Remissvar Riksrevisionen

Remissvar. Ta del av myndighetens ställningstaganden i olika frågor. Nedan hittar du besvarade remisser 2019-2021. Arbetsmarknadsdepartementet.


Veckovila regler

Riksbankens remissvar Sveriges Riksbank

En viktig del av vårt intressepolitiska arbete är att svara på remisser. Här kan du ta del av de vi svarat på under de senaste åren. Remissvar  Äldre remissvar kan fås av registrator.